Engelbrektspriset

Engelbrektspriset utdelas varje år till en person eller institution, som på ett berömvärt sätt forskat kring och spritt kunskap inom samlarområdet.

2019  Kumla-Sannaheds Hembygdsförening för byggnad av miljöer och bevarande av saker från hembygden, på museet.

2018  Staffan Andersson  för sitt stora samlarintresse inom områden som filateli, allmoge och speciellt mått och vikt.

2017  Jan Myrtorp  för skapandet av Leksaksnostalgirum, fyllt med ca 2 500 leksaker från 50- och 60 talet.

2015  Jan Johansson för skapandet av det unika fossilmuseet i Sköllersta – Sveriges Fossilmuseum.

2014  Bo Norman med hustru Barbro, Nostalgibyn Hosta. För skapande av kulturmiljö med bensinmack, cafémiljö,  korvkiosk m.m.

2013  Conny Pettersson som äger cykelmuséet i Sköllersta och hans entusiastiska, brinnande intresse för sin gärning.

2012  Carl Anders Lindstén för hans stora engagemang för hembygden och bevarande av natur- och kulturhistoria.

2011  Ronnie Gustafsson för hans idoga forskning kring Örebro lerindustri och lergodshantering.

2010 gick priset till Carl Jan Granqvist för hans kulturgärning i Bergslagsbygd.

20110211-engelbrekt-img_5235

Tidigare pristagare är i fallande ordning:

2009  Birger Wennberg Mångårig lokalhistorisk forskning och publicistisk verksamhet.

2008  Lennart Bäck Hembygdsforskning

2007  Sällskapet Gamla Örebro Mångårigt och berömvärt spridande om forna tiders Örebro

2006  Nora Bergslags VeteranJärnväg Skapandet och underhåll av en aktiv veteranjärnväg. (N.B.V.J)

2005  Bengt Holmgren Skapandet av ett VW – museum i Pålsboda.

2004  Alf Rune Lokalhistorisk, publicistisk verksamhet, samt för dokumentation av biografhistoria

2002  Göran Lindhé Spridandet av kunskap om vykort och vykortssamlandet.

2001  Göte Björklund o Börje Pettersson Dokumentation om grenadjärerna och husarerna i Närke samt bevarande av officersmässen i Sannahed.

2000  Håkan Carlestam Uppbyggandet av Nora museum i Gyttorp.

1998  Birger Bruzelli Expert på tennföremål och författare till böcker om tenn.

1996  Åke Mossberg Fotografisk dokumentation om hembygden.

1995  Arne Carlssons Gårdsmuseum Samling av gamla redskap och bruksföremål på gården Damsäter i Hovsta

1994  Närkes Skogskarlars Klubb Inventering och dokumentation om torp i Närke

1993  Nalle Elfquist Journalist och kulturskribent på Länsposten.

1992  Torsten af Geijerstam för uppbyggandet av Regementsmuseet I3.

1991  Hans Johansson som initiativtagare till uppbyggandet av Arbetarmuseet i Gråbo, Karlskoga