Månadsmöte 2 okt. 2012

På månadsmötet den 2 oktober samlades 36 medlemmar för att lyssna på en teaterhistoria om Kajsa Warg. Men först inledde Erik med att berätta om kommande mässor och möten. Sen ”överfölls” vi alla av en stormvind rent ut sagt. In kommer Kajsa Warg, skickligt framställd av Anita König och frågar oss alla om vi var …

Månadsmöte 6 mars 2012

”Mina älskade stycken” En fantastiskt välgjord powerpoint presentation av Ingegerd Cederlind som handlade om våra bokmärken. Hon presenterade oss en fullmatad berättelse om våra bokmärken från dess första början, 1865, fram till våra dagar. De första  märkena var otroligt vackra och välgjorda oftast blommor. Därefter följde s.k. handräckningskort. Bokmärken ger ju verkligen en tidstypisk information …

Årsmöte 7 februari 2012

Tisdagen den 7 februari hade Samlarföreningen Engelbrekt årsmöte. 41 stycken medlemmar hade bänkat sig runt borden. Ordförande Erik Karlsson hälsade alla välkomna. Därefter presenterade han 2011 års Engelbrektpristagare Ronnie Gustafsson. Han tilldelades priset för sin idoga forskning kring Örebros lerindustri och lergodstillverkning. I omkring 3 års tid har han genom att studera ett mycket stort …

Engelbrektmöte 17 jan 2012

Tisdagen den 17 januari hade vi möte på Rostahemmet som handlade om luffare och luffarslöjd. vi var 46 stycken som lyssnade. Erik började med att berätta lite om kommande program och resor. Därefter hade vi en tyst minut för avlidna medlemmar. Det var Arne Carlsson och Gun Carlsson. som hade lämnat oss. Erik började sedan …

Månadsmöte – 6 dec. 2011

Vår ordförande Erik började med lite information från vårt senaste styrelsemöte. Därefter visades ett mycket vackert bildspel om uppkomsten av melodin ”Stilla Natt”. Det var Carl Anders Lindstén som på ett utmärkt sätt framförde historien om denna märkliga händelse. Med sig hade han vapendragaren Lars Borgström som skötte bildmaskinen. Historien handlar om den vikarierande prästen …

Månadsmöte – 1 nov. 2011

Ett 40-tal personer hade samlats för att lyssna på ett föredrag om ”Skostaden Örebros historia”. Det var Majken Mattison som stod för berättelsen. Och vilken fantastisk presentation hon serverade oss av sitt otroligt överskådliga material. Hon hade målat egna akvareller som tydliggjorde hennes föredrag och dessutom så var en stor del av hennes historia på …

Engelbrektsmöte 4 okt. 2011

Tisdagen den 4 oktober samlades ett 35-tal medlemmar till ett möte, som skulle handla om ”Alla dessa ören”. Den som så entusiastiskt skulle informerade oss om detta var Alf Rune. Men först så hade vi en tyst minut för två medlemmar i föreningen, som avlidit under året, nämligen Jan Hamrin och Lennart Ohlsson. Därefter berättade …

Månadsmöte – 5 april 2011

Staffan Andersson talade om POSTEN och postens historia. Vi var 43 stycken som lyssnade till en spännande historia om Posten och dess utveckling fram till idag. Posten har i alla tider fascinerat människan. Det gula posthornet på den blåa bakgrunden har sedan det infördes betytt kontakt mellan människor. Om man ser tillbaka på postgången så …

Representantskapsmöte 19 mars 2011

Nordstjärnan höll sitt årliga representantskapsmöte hos oss här i Örebro. Mötet hölls i samlingssalen i Rosta hemmet. Representanter för Engelbrekt var ordföranden Erik Karlsson och Lena Barkman. Markservicen sköttes med den äran av Birgitta Karlsson. Övriga deltagare var från Malmö i söder till Gävle i norr, summa 22 stycken. Alla droppade in mellan kl 9.30 …