Våren 2021

Bästa medlemmar!

Det har tyvärr inte blivit bättre vad gäller att kunna ha möten och träffas under rådande pandemi. Inga månadsmöten, inga antikmässor och inte heller någon försommarresa! Och föreningens årsmöte kommer i år att ske på annat sätt – “Per capsulam”, som det heter. Se kallelsen nedan. När läget i samhället ändrar sig, återkommer vi med information. Nu får vi hoppas på hösten 2021 och bättre tider!

Kallelse till årsmöte i Samlarföreningen Engelbrekt Tisdagen den 30 mars 2021 

Samlarföreningen Engelbrekt skall i år ha årsmöte ”per capsulam”, det vill säga att det ska genomföras utan fysisk närvaro och sker istället via mail och brev. Detta p.g.a. begränsningar genom Coronapandemin. Enligt stadgarna skall årsmötet vara senast sista mars.  Detta innebär att vi mailar eller sänder per post årsmöteshandlingar: dagordning, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, ekonomisk sammanställning, revisionsberättelse och valberedningens förslag. Ett formulär för röstning kommer också att sändas tillsammans med handlingarna. Kallelsen har redan skickats ut via mail och post till medlemmarna. 

Observera! För att kunna rösta och deltaga i årsmötet måste medlemsavgiften för 2021 vara betald i god tid före årsmötet.

                                           Vi ser fram emot när vi åter kan träffas kring vårt motto

                                                         SAMLA  –  LÄRA  –  VETA  

                                                            Hälsningar  Styrelsen

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *