Månadsmöte 5 november 2019

Ett Samlande Liv, på gott och ont! Thomas Sandberg berättar om sin samling av anatomiska modeller, astronomiska modeller, mikroskop, teleskop, m.m.

Samlarföreningen Engelbrekt gästades på sitt novembermöte av Thomas Sandberg från Åsbro. Han är grafiker och utbildningskonsult, har bott och vistats i olika länder och har haft ett stort samlarintresse sedan slutet av 70-talet. Då var det främst böcker, men några senare samlarområden är bland annat astronomiska modeller, anatomiska modeller, mikroskop, teleskop, mekaniska äldre leksaker samt sällsynta antikvariska böcker. 

För oss i samlarföreningen var det mycket intressant att höra honom berätta om hur samlandet kan gå till när man har kontakter med samlare över hela världen, bland annat via internet. 

Thomas Sandberg visade också bilder på många unika föremål i sin samling, och berättade historien bakom. Framförallt handlade föreläsningen med bilder om astronomiska modeller som t.ex. planetarium, optiska modeller, anatomiska modeller samt äldre mekaniska  leksaker. Vi fick höra om den enorma tekniska utvecklingen som har varit under senaste århundradena, men också om att det förekom avancerade instrument och modeller för undervisning från 1600-talet och framåt, främst under 1800-talet vad gäller teknik.  Han berättade om föregångare inom astronomin och pedagogiken, som har betytt mycket för den samtiden. 

Och vad gäller anatomiska modeller har detta använts sedan 1600-talet, för undervisning. Först gjorde man avbildningar i vax, för att senare övergå till papier maché. Vi fick också höra om Gustav III:s dödsmask, som förvaras på Livrustkammaren.

Utöver astronomin, optiken och anatomin berättade Thomas Sandberg om mekaniska leksaker, förändringsbilder med speglar samt spel där man kunde sätta ihop olika figurer. I Japan tillverkade man under andra världskriget leksaker och sålde till amerikanska soldater som var stationerade i Japan. Vi fick se en rökande och drickande gubbe – skulle knappast kunna tillverkas idag som leksak? En intressant kväll med många nya tankar! 

Lena Cedermark

 

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *