Månadsmöte 1 oktober 2019

En av 1800-talets största och okända konstnärer. Martin Dyfverman berättar. Martin Dyfverman, journalist och välkänd från otaliga radioprogram, visade bilder och berättade under kvällen om sin farfarsfar – skulptören Carl Johan Dyfverman. Han var en konstnär som var allmänt känd i slutet av 1800-talet, men som nu har fallit i glömska. Martin Dyfverman vill uppmärksamma …