Månadsmöte 2 april 2019

”Det rullar på rälsen”. Majken Mattisson berättar. 

Ämnet för kvällen var “Det rullar på rälsen”. Majken Mattisson hade en intressant föreläsning om järnvägens historia, Centrala Verkstäderna, bränderna i Örebro och om bostadsbyggandet i Örebro i förra seklets början.

Landets allra första riktiga järnväg gick mellan Örebro och Nora och invigdes 1856. I Örebro län fick järnvägarna ovanligt stor betydelse, både som kommunikationsmedel och arbetsgivare. Och efter några år var stambanan Stockholm – Göteborg klar och invigdes  1862. Vi fick också veta att Svartåbanan var i bruk i många år, mellan 1897 och 1985. Men på 50-60-talet, när bilen blev mer allmän, åkte folk mera sällan tåg och banor lades ner. Det har sedan under årens lopp varit stora förändringar med SJ, privata bolag och ökad konkurrens, som vi väl känner till! Och att vi fick gemensam tid i Sverige år 1879 – det var också järnvägens förtjänst. Då infördes svenska normaltiden, efter mångåriga diskussioner om vilken tid som skulle vara normen.

När järnvägsnätet växte under slutet av 1800-talet uppkom ett behov av större centrala verkstäder, och en av dessa förlades till Örebro. År 1900 började man bygga CV, som hade stor betydelse för Örebro som den största arbetsplatsen – och även för byggandet av egnahemsområden som Rynninge och Hagaby.

Vi fick även höra om de stora bränderna som härjade i Örebro i mitten på 1800-talet. Först branden på norr 1843, som innebar att ca 200 personer blev hemlösa. Och den stora branden 1854 innebar en stor katastrof med många nedbrända hus och gårdar och ca 1200 personer som miste sitt hem!

Majken berättar med inlevelse och stor kunskap om mångahanda områden! Hon är även konstnärlig och målar akvarell. Vi fick se flera medhavda tavlor med lokala motiv från förr. Detta var en mycket intressant kväll!

Lena Cedermark

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *