Månadsmöte 6 nov. 2018

”Läcka kommer på farkosten – när riksarkivet höll på att gå under i Hjälmaren”. Håkan Henriksson från ArkivCentrum berättar.

På novembermötet fick vi i Samlarföreningen Engelbrekt höra en intressant föreläsning  om när riksarkivet höll på att förstöras vid båtfärden på Hjälmaren. Håkan Henriksson från ArkivCentrum berättade en spännande historia!

När slottet Tre Kronor i Stockholm brann år 1697 förstördes stora delar av Riksarkivet och under Stora nordiska krigets tid blev den ansvarige för Riksarkivet orolig för säkerheten, och man beslutade år 1713 att flytta Riksarkivet till Örebro Slott. Det var många kistor med handlingar som lastades på ett fartyg, och allt var mycket hemligt! Men brevet som skulle informera landshövdingen i Örebro kom inte fram i tid – så inget var förberett när transporten äntligen nådde Örebro. När man färdades på Hjälmaren stötte fartyget på något – och det blev en läcka på farkosten. Kistorna med ovärderliga dokument blev vattenskadade, man fick göra ett uppehåll på ön Valen för att laga läckan, och efter den försenade ankomsten till Örebro vidtog ett omfattande arbete att torka alla skadade handlingar! Att vi vet allt detta, beror på att magister Anders Drake som följde med transporten, förde en detaljerad resejournal över allt som hände. Transporten påbörjades i mitten av juni, men den tog många dagar från Stockholm till Örebro. Först i september kunde Anders Drake lämna över ansvaret till landshövdingen och återvända till Stockholm, efter att allt arbete var klart.

Under tre år förvarades Riksarkivet på Örbro slott och 1716 fördes det sjövägen tillbaka till Stockholm, på order av Karl Xll. Numera förvaras Riksarkivet i ett bergrum i Marieberg i Stockholm. Ett kontorshus med forskarlokaler finns på samma plats.

Vilken tur att en stor del av vår historia finns bevarad och inte försvann i Hjälmaren! Håkan Henriksson berättade kunnigt och engagerat, och vi avslutade sedan kvällen med kaffe och Gustav Adolfsbakelse!

 

Lena Cedermark

 

 

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *