Månadsmöte 4 nov. 2014

Kvinnor i gruvor – Håkan Henriksson Arkivcentrum, berättar Ett för många av oss ett helt okänt ämne avhandlades denna kväll, och föreläsare var Håkan Henriksson som arbetar på Arkivcentrum i Örebro. Har har forskat om gruvhantering och kvinnor som arbetskraft i Bergslagens gruvor, och besitter stor kunskap i detta ämne. Vi fick höra om Nora …