Månadsmöte – 5 april 2011

Staffan Andersson talade om POSTEN och postens historia. Vi var 43 stycken som lyssnade till en spännande historia om Posten och dess utveckling fram till idag. Posten har i alla tider fascinerat människan. Det gula posthornet på den blåa bakgrunden har sedan det infördes betytt kontakt mellan människor. Om man ser tillbaka på postgången så har den skett på många allehanda sätt, till fots, per häst, via duva, båt, tåg och flyg. Allt eftersom tiderna har förändrats. Det är miljoner och åter miljoner hälsningar, krigsförklaringar,  kärleksbrev och försändelser, som bytt ägare sedan den tid då vi lärde oss att teckna ner meddelanden.
Här kommer några viktiga årtal (årtionden): under 1600-talet organiserades poströrelsen av Axel Oxenstierna. I Sverige hade vi 5 postlinjer åt olika håll, för att täcka upp så stor yta som möjligt. Rörelsen fortsatte att växa och de flesta stora samhällen fick s.k. posthus. På 1830-talet inrättades postdiligenser för postpaket och personbefordran. 1850 kom järnvägen, vilket gav chans till en utökad postgång. 1855 infördes frimärket och gemensamhetsportot. Det var då 4 shilling banco vilket idag motsvarar ungefär 12 öre. 1874 bildades världspostföreningen.
Detta betydde en kraftigt ökad  postmängd, vilket i sin tur ledde till en stor prisnedsättning. I slutet av 1800-talet började man med postanvisningar. Flygpostlinjer, till Tyskland och övriga Europa, startade på 1920-talet och postgirot inrättades 1925.
Ja posten har i alla tider betytt mycket för kontakten mellan människor. Den har betytt sorg,
överraskningar och stor glädje, men alltid funnits där. Så när utvecklingen idag går åt  färre postanstalter, minskad  postgång, sämre tillgänglighet så betyder detta en stor sorg och förtvivlan hos många människor. Man kan säga som Ronja Rövardotters pappa sa när Skallepär gick bort:  ”Posten har alltid funnits och den fattas oss!!”

Vid datorn Lena B

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *